Swietelsky AG
 • SWIE Seite Ueber Uns Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Spoorverdubbeling Heerlen - Landgraaf

In 2021 en 2022 verdubbelt ProRail in opdracht van de provincie Limburg de spoorlijn Heerlen-Landgraaf. De spoorverdubbeling maakt een tweede grensoverschrijdende reizigerstrein per uur naar Duitsland mogelijk. Zo wordt het gemakkelijker om over de grens te wonen, werken, studeren of te winkelen.

ProRail heeft Swietelsky opdracht gegeven de werkzaamheden uit te voeren. We verdubbelen niet alleen het spoor, maar passen ook bestaande spoorviaducten aan (Euregioweg, Melchersstraat en Spoorstraat in Landgraaf) en realiseren nieuwe viaducten (Spoordamstraat in Heerlen). De overweg aan de Glas mij-Weg verdwijnt, evenals station De Kissel. De gemeente Heerlen sluit de Glas mij-Weg via het nieuwe viaduct aan de Spoordamstraat aan op de Mijnspoorweg. Ten slotte passen we de opstelterreinen voor treinen (emplacementen) en perrons van de stations Heerlen en Landgraaf aan.

We voeren onze werkzaamheden zoveel mogelijk uit van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur. Een deel van de werkzaamheden voeren we uit tijdens buitendienststellingen: periodes waarin er geen treinen rijden. Die periodes zijn al gepland: de weekenden van 24-27 september 2021, 5-8 november 2021 en 28-31 januari 2022. Daarna voert Swietelsky het grootste deel van het werk uit in een negenweekse spoorsluiting van 5 maart tot en met 7 mei 2022. We informeren u hier tijdig over.

Planning

2021 Ontwerp en voorbereidende werkzaamheden
Verleggen kabels en leidingen, verwijderen bomen en ander groen, inrichten werkterreinen
Najaar 2021 Start van de werkzaamheden
24-27 september 2021 Buitendienststelling
5-8 november 2021 Buitendienststelling
28-31 januari 2022 Buitendienststelling
5 maart-7 mei 2022 Negenweekse buitendienststelling
Eind 2022 Spoorverdubbeling gereed

Nieuws

13 januari 2022 || P+R station Landgraaf tot mei 2022 buiten gebruik

Komende maanden voeren we werkzaamheden uit op station Landgraaf. Het P+R-terrein gebruiken we tijdelijk als opslagterrein van materiaal en materieel. Vanaf maandag 17 januari tot medio mei 2022 is parkeren op dit terrein daarom niet mogelijk. U kunt in deze periode parkeren op het parkeerterrein tegenover het station.

IMG 7308

12 januari 2022 || Werkzaamheden tijdens buitendienststelling 28-31 januari 2022

In het weekend van vrijdag 28 tot en met maandag 31 januari 2022 is er een buitendienststelling (periode waarin er geen treinen rijden), waarin we werkzaamheden in de omgeving van het spoor verrichten. Tijdens deze buitendienststelling plaatsen we onder andere de fundatie van het nieuwe spoor achter de tuinen van de woningen aan de Schaesbergerweg in Heerlen, tussen de Euregioweg en de Spoorstraat en op station Landgraaf. Ook plaatsen we seinkasten, werken we aan wissels en voeren we preventief onderhoud uit aan het bestaande spoor. Daarnaast verwijderen we groen ter hoogte van de Patronaatstraat in Landgraaf en vinden er graaf- en grondwerkzaamheden plaats op verschillende locaties. Omwonenden ontvingen hier eerder deze week een bewonersbrief over.

21 december 2021 || Nachtelijke werkzaamheden op 22/23 en 23/24 december

Deze week storten we op de voorbouwlocaties aan de Spoordamstraat en de Quaedvlieglaan de betonnen dekken van de nieuwe spoorviaducten. Nadat het beton voldoende is uitgehard, maken we de dekken waterdicht. Dat gebeurt door middel van het zogenaamde ‘vlinderen’: het egaliseren en afwerken van versgestort beton. Het tijdstip waarop het vlinderen wordt gestart luistert nauw en is in hoge mate afhankelijk van de temperatuur. Wij verwachten dat we het vlinderen gedurende enkele uren in de opvolgende nachten moeten uitvoeren. Het vlinderen gebeurt met een apparaat dat wordt aangedreven door brandstof. Mogelijk ondervinden omwonenden geluidhinder van de deze werkzaamheden.

Spoorviaduct De Kissel (voorbouwlocatie Spoordamstraat, Heerlen)

 • Stort beton: woensdag 22 december
 • Vlinderen: in de nacht van woensdag 22 op donderdag 23 december

Viaduct Spoorstraat (voorbouwlocatie Quaedvlieglaan, Landgraaf)

 • Stort beton: donderdag 23 december
 • Vlinderen: in de nacht van donderdag 23 op vrijdag 24 december

13 december 2021 || Werkzaamheden en omleidingen

Melchersstraat: woensdag 15 december 2021

Op woensdag 15 december bouwen we een ondersteuningsconstructie die nodig is voor de verdere bouw van het spoorviaduct in de Melchersstraat. Vanwege het gebruik van grote hijskranen is de Melchersstraat op deze dag afgesloten voor verkeer tussen de splitsing met de Rector Meussenstraat en de splitsing met de Leenstraat. Er geldt tussen 06.00 en 18.00 uur een omleiding via de Heerlenseweg en de Euregioweg.

Euregioweg: donderdag 16 december 2021

Op donderdag 16 december 2021 storten we beton op het viaduct in de Euregioweg. Vanwege het gebruik van groot materieel is de Euregioweg die dag afgesloten voor verkeer tussen de splitsing met de Mijnspoorweg en de rotonde Schaesbergerweg/Heerlenseweg. Er geldt een omleiding via de Melchersstraat en de Heerlenseweg.

9 december 2021 || Aanvullende bomenkap nodig voor spoorverdubbeling

Bij het opstellen van het uitvoeringsontwerp kwamen we tot de conclusie dat we - aanvullend op eerdere kapwerkzaamheden - nog tien bomen achter een tuin aan de Patronaatstraat moeten verwijderen. Daarnaast heeft de gemeente Landgraaf onze verzocht een zieke boom aan de Leenstraat om veiligheidsredenen te kappen.

Voor de verdubbeling van het spoor verbreden we het spoorlichaam. Op de meeste plekken is voldoende ruimte aanwezig om de verbreding binnen het eigendom van ProRail uit te voeren met een natuurlijk talud. Ook voor de locatie aan de Patronaatstraat verwachtten wij dat dit het geval was. Bij het maken van de constructieve berekeningen bleek echter dat er binnen de grenzen van ProRail niet voldoende ruimte is. Daarom plaatsen we hier een keerwand, waarna de bodem achter die wand aanvullen met grond. Als de grond rond een boom wordt aangevuld, krijgt de boom onvoldoende zuurstof en sterft deze af. Daarom verwijderen we de bomen in het gebied waar de keerwand wordt geplaatst uit voorzorg. Het gaat om zeven berken met een stamdiameter van 20 tot 50 cm en drie eiken met een stamdiameter van 30 tot 60 cm, waarvan 1 eik tweestammig is.

Zieke boom aan de Leenstraat/Ceintuurstraat

Bij een rondgang op het werkterrein constateerden we dat een boom in het plantsoen aan de Leenstraat/Ceintuurstraat ziek is en een acuut gevaar vormt voor het spoorverkeer. De gemeente Landgraaf heeft ons verzocht deze boom preventief te kappen. Het gaat om een beuk met een stamdiameter van 70 cm.

Uitvoering van de kapwerkzaamheden

Om de kap van de bomen mogelijk te maken, vragen we een kapvergunning aan. Het ligt in de bedoeling de bomen te kappen voor of aan het begin van de 9-weekse treinvrije periode, deze start op 5 maart 2022. Omwonenden ontvingen hier een recent een bewonersbrief over.

22 oktober 2021 || Volg de bouw

Op het bouwterrein in het Glas mij-park in Heerlen en de Quaedvlieglaan in Landgraaf richtten we een uitkijkpunt in. Vanaf deze uitkijkpunten heeft u zicht op de werkzaamheden vanaf een veilige locatie. De uitkijkpunten zijn sinds 18 oktober toegankelijk. Daarnaast houden we vanaf woensdag 20 oktober wekelijks een inloopspreekuur. Op woensdag tussen 15.00 en 16.00 uur bent u van harte welkom op het werkterrein op het Glas mij-park in Heerlen. Tussen 16.00 en 17.00 uur verwelkomen we u graag in Landgraaf op het werkterrein aan de Quaedvlieglaan. Komt dit niet uit? Neem dan gerust contact met ons op, we plannen graag een ander moment met u in.

Uitkijkpunten 1

Uitkijkpunten 2

21 oktober 2021 || Non-stop werkzaamheden tijdens buitendienststelling 5-8 november 2021

In het weekend van vrijdag 5 tot en met maandagochtend 8 november 2021 vindt er een tweede buitendienststelling (periode waarin er geen treinen rijden) plaats. Tijdens dit weekend voeren we verschillende werkzaamheden uit in de omgeving van het spoor. We werken in deze periode 24 uur per dag door. We plaatsen onder andere fundaties langs het spoor, verwijderen perronranden van het viaduct over de Melchersstraat, demonteren de vloer van halte De Kissel en verwijderen groen. Er gelden tijdelijke omleiding rondom de Melchersstraat (1, 2 en 6 november) en de Glas mij-weg (7 november). Lees hier de volledige bewonersbrief.

6 oktober 2021 || Werkzaamheden spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf van start

In 2021 en 2022 verdubbelt Swietelsky in opdracht ProRail het spoor tussen Heerlen en Landgraaf. Deze spoorverdubbeling is onderdeel van een reeks maatregelen om het treinverkeer (personenvervoer) tussen Duitsland en Nederland te verbeteren: door de capaciteit van het spoor te vergroten kunnen er vaker treinen rijden tussen beide landen. Eind september startten de werkzaamheden met een eerste buitendienststelling.

Het project

Tussen de stations Heerlen en Landgraaf leggen we naast het huidige spoor aan de noordzijde van het huidige spoor een nieuw spoor aan. Deze spoorverdubbeling brengt een aantal aanpassingen met zich mee:

 • We verbreden de viaducten aan de Euregioweg en Melchersstraat in Landgraaf;
 • In het Glas mij-park in Heerlen en aan de Spoorstraat in Landgraaf vervangen we de bestaande viaducten door nieuwe;
 • De huidige overweg aan de Glas mij-weg wordt opgeheven, we leiden de weg onder het spoor door via een nieuw viaduct;
 • Halte De Kissel, die al jaren buiten gebruik is, verwijderen we. Materialen van deze halte worden zoveel als mogelijk hergebruikt op het station van Landgraaf;
 • Station Heerlen krijgt een nieuwe sporenlay-out.

Planning

De meeste werkzaamheden voeren we uit tijdens buitendienststellingen: periodes waarin er geen treinen rijden. De eerste buitendienststelling vond plaats van 24 tot 27 september. In november 2021 en januari 2022 zijn er nog twee buitendienststellingen tijdens het weekend. Tijdens deze drie buitendienststellingen voeren we voornamelijk voorbereidende werkzaamheden uit. Ook tussen de buitendienststellingen werken we aan de bestaande en nieuwe viaducten, voornamelijk overdag.

Het grootste gedeelte van de spoorverdubbeling voeren we uit tussen 5 maart en 9 mei 2022. Dan rijden er negen weken lang geen treinen tussen Heerlen en Landgraaf. Tot begin maart bouwen we de twee viaducten direct naast het spoor alvast op. Dat gebeurt op de werkterreinen aan de Spoordamstraat in Heerlen en de Quaedvlieglaan in Landgraaf. Tijdens de negen weken durende buitendienststelling schuiven we deze viaducten – nadat het spoor verwijderd is – op zijn plaats in het spoor. Vervolgens bouwen we de spoordijk terug en leggen het nieuwe spoor aan.

Maatregelen om hinder te beperken

Bouwen gaat helaas niet zonder hinder voor de omgeving. Als Swietelsky treffen we maatregelen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. We werken voornamelijk overdag en maken gebruik van machines en werkmethoden die minder hinder veroorzaken voor de directe omgeving van het spoor.

Swietelsky zet in op een goede en proactieve communicatie met omwonenden van het project. Er vindt regelmatig overleg plaats met bewonersgroepen in Heerlen en Landgraaf. Daarnaast hebben we nauw overleg met omwonenden over de herinrichting van de huidige werkterreinen. Ook kondigen we (hindergevende) werkzaamheden aan via onder andere bewonersbrieven, de projectwebsite en een digitale nieuwsbrief. Half september hielden we in Heerlen en Landgraaf bewonersbijeenkomsten, waar veel bewoners langs kwamen om kennis te maken met het project en de betrokken teamleden. Panden die minder dan vijftig van het spoor staan kregen recent een vooropname, zodat we de bouwkundige staat van de woningen kunnen monitoren. Ook plaatsten we trillingsmeters rond de werkterreinen, waardoor we direct kunnen reageren bij eventuele overschrijdingen van de toegestane norm.

Niet alles gaat goed

Dat het in de communicatie met omwonenden soms mis gaat, bleek bij de verlening van een kapvergunning in Landgraaf. Door een fout in de vergunningaanvraag werd de indruk gewekt dat we 96 bomen in de wijk Leenhof zouden kappen. In werkelijkheid waren dat er 19. De bewonersbrief over deze kapwerkzaamheden viel te laat op de mat. Een groep bewoners maakte bezwaar tegen de vergunning. In overleg met de gemeente, een ecoloog en omwonenden hebben we de bomen stuk voor stuk nagelopen om gezamenlijk te bepalen welke bomen konden blijven staan. De bewoners stemden daarna alsnog in met de kap van de 19 bomen.

Extra inzet voor omwonenden

We realiseren ons dat de spoorverdubbeling en de benodigde aanpassingen daarvoor in de openbare ruimte impact hebben op de bewoners van de omliggende wijken: nu, tijdens de bouwperiode, maar ook daarna. We laten de werkterreinen na afloop van de werkzaamheden netjes achter. Het Glas mij-park wordt door de gemeente Heerlen opnieuw ingericht. Samen met een afvaardiging van de buurt stellen we een herinrichtingsplan op voor de herinrichting van het bouwterrein aan de Quaedvlieglaan in Landgraaf. Als de spoorwerkzaamheden zijn afgerond voeren we dit plan uit. In het najaar van 2022 planten we groen terug.

Volg de bouw

Geïnteresseerden kunnen vanaf medio oktober de werkzaamheden op een veilige manier volgen via twee uitkijkpunten:

 • Glas mij-park in Heerlen
 • Spoorstraat in Landgraaf

Heeft u vragen over de spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf? Neemt u dan contact met ons op via 06-82415308 of svhl@swietelsky-rail.nl (ook om aan te melden voor de digitale nieuwsbrief). Ook bent u van harte welkom tijdens het wekelijkse spreekuur op woensdag: tussen 15.00 en 16.00 uur in Heerlen (werkterrein Glas mij-park), tussen 16.00 en 17.00 uur in Landgraaf (werkterrein Quaedvlieglaan). Alle informatie over het project is terug te vinden op www.swietelsky.nl/heerlen-landgraaf. Op www.prorail.nl/spoorwerk kunt u zien wanneer wij in uw buurt aan het spoor werken. Ook kunt u een automatische e-mail ontvangen wanneer wij bij u in de buurt aan het werk gaan. Via mijnprorail.prorail.nl kunt u zich voor deze e-mailservice aanmelden.

Op Het Werkterrein Aan De Glas Mij Weg Is De Bouw Van Een Nieuw Viaduct Gestart

15 september 2021 || Diverse werkzaamheden tijdens buitendienststelling 24-27 september 2021

In het weekend van vrijdag 24 tot en met maandag 27 september 2021 is er een buitendienststelling (periode waarin er geen treinen rijden), waarin we werkzaamheden in de omgeving van het spoor verrichten. Direct omwonenden ontvingen eerder een bewonersbrief met onderstaande informatie.

Diverse werkzaamheden

Tijdens deze buitendienststelling voeren we verschillende werkzaamheden uit. Tussen station Heerlen en station Landgraaf voeren we bodemonderzoek uit om de staat van de bodem te bepalen in relatie tot de spoorwerkzaamheden die nodig zijn voor de spoorverdubbeling. We meten onder andere de draagkracht van de bodem en nemen bodemmonsters. In hetzelfde gebied verleggen we kabels en leidingen, om zo ruimte te maken voor het nieuw aan te leggen spoor. We verwachten dat omwonenden van deze werkzaamheden weinig hinder ervaren in de vorm van licht of geluid. Om de beide sporen in de nieuwe situatie van een bovenleiding te kunnen voorzien is het noodzakelijk om (nieuwe) fundaties langs het spoor te plaatsen tussen de Groene Boord in Heerlen en de Melchersstraat in Landgraaf. We gebruiken hiervoor kant-en-klare (prefab) betonblokken die we ingraven langs het spoor. We voeren deze betonblokken aan via het spoor. Direct omwonenden ervaren tijdens de buitendienststelling hinder in de vorm van machinaal graaf- en hijswerk. Op verschillende plekken staat beplanting dicht langs het spoor. Om een extra spoor aan te kunnen leggen, is het noodzakelijk deze beplanting te verwijderen. Tijdens de buitendienststelling halen we achter de tuinen van de woningen aan de Rector Meussenstraat in Landgraaf de beplanting op het spoortalud weg. Ook tussen de achtertuinen aan de Schaesbergerweg in Heerlen en het spoor verwijderen we groen, met name de Japanse Duizendknoop. Bewoners van deze straten ervaren hinder in de vorm van machinaal zaag- en graafwerk. We voeren het verwijderde groen af via inrijdlocaties naar het spoor, aan de Melchersstraat en aan de Glas mij-weg.

Afsluiting Euregioweg

We verwijderen de randelementen (delen van het viaduct) aan de noordzijde van het spoorviaduct over de Euregioweg. Om dit veilig uit te kunnen voeren, sluiten we de Euregioweg af tussen de splitsing met de Mijnspoorweg en de rotonde naar de Heerlenseweg/Schaesbergerweg. Het exacte tijdstip en datum van deze afsluiting en de omleidingsroute zijn nog niet bekend, omdat deze samenhangen met de afsluiting van de Melchersstraat en de voortgang van de werkzaamheden op die weg door de gemeente Landgraaf. U wordt ter plaatse omgeleid.

Werktijden en treinverkeer

We werken in deze periode tussen 07.00 en 19.00 uur aan de spoorverdubbeling. Gedurende het weekend rijden er zowel overdag als ’s nachts enkele werktreinen. Wilt u reizen met de trein? Van vrijdagnacht tot en met maandagochtend 05.00 uur rijden er minder of geen treinen. Kijk voor actuele reisinformatie op www.ns.nl / www.arriva.nl, of raadpleeg 9292 voor een reisadvies op maat, via www.9292.nl of telefonisch 0900 - 9292 (€0,90 per minuut).

6 september 2021 || Werkt u mee aan het tevredenheidsonderzoek?

We staan graag goed in contact met de omwonenden van het spoor en de locaties waar wij werkzaamheden uitvoeren. Tijdens de spoorverdubbeling doen we ons best iedereen zo goed mogelijk te informeren. Bent u een omwonende? Dan horen we graag uw mening over de communicatie, zodat we deze kunnen verbeteren. Heeft u ideeën of tips? Wat kunnen we beter doen? We horen het graag in onze online enquête. Als omwonende heeft u hier een brief over ontvangen met de URL en een persoonlijke code. U kunt de enquête invullen tot en met vrijdag 24 september 2021. Alvast bedankt voor uw hulp!

22 juli 2021 || Voorbereidende werkzaamheden gestart

Komende periode vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats voor de spoorverdubbeling. We richten de werkterreinen in en verwijderen groen. Ook verrichten we metingen, voeren we bodemonderzoeken uit en graven we proefsleuven. Omwonenden ontvingen onderstaande informatie eerder deze week per brief.

Onderzoeken

Als voorbereiding op de werkzaamheden voeren we op verschillende manieren onderzoek uit. We verrichten in de maanden juli, augustus en september metingen op verschillende locaties en graven proefsleuven om de exacte locatie van kabels en leidingen in de omgeving van het spoor te bepalen. Ook voeren we bodemonderzoek uit. We verwachten dat omwonenden van deze activiteiten weinig hinder ervaren.

Verwijderen van groen vanaf 26 juli 2021

We behouden het liefst zoveel mogelijk bomen en ander groen. Toch is het onvermijdelijk dat er groen verdwijnt voor de spoorverdubbeling. We gaan daar zorgvuldig mee om. Vanaf 26 juli 2021 kapt Van der Linden Groen in opdracht van Swietelsky bomen in de directe omgeving van het spoor. Deze werkzaamheden starten eind juli in Landgraaf, vanaf medio augustus kapt Van der Linden Groen in Heerlen de bomen langs het spoor. Dat doen we in samenwerking met een ecoloog, die controleert of er geen nesten in de bomen zitten. Als dat wel het geval is, blijven de bomen staan tot de nesten verlaten zijn. De gemeente Landgraaf heeft ons in 2020 een vergunning – en in juli 2021 aan aanvullende vergunning - verstrekt voor deze werkzaamheden. Bij de gemeente Heerlen is een kapmelding gedaan, in deze gemeente is geen vergunning nodig. Hoewel we een vergunning hebben aangevraagd en verkregen voor de kap van alle bomen in de nabijheid van de spoorverdubbeling, streven we ernaar zoveel mogelijk bomen te laten staan. Samen met een groenexpert van beide gemeenten bekijken we per boom of deze kan blijven staan.

Compensatie van groen

Bomen die we verwijderen voor de werkzaamheden, compenseren we op een andere locatie. Samen met de gemeenten Landgraaf en Heerlen en de verschillende stakeholdersoverleggen (bestaande uit onder andere bewoners) maken we een groenplan waarin we vastleggen hoe het terugplanten van groen eruitziet en op welke locatie dit plaatsvindt.

Hinder

Deze werkzaamheden voeren we overdag uit. Wij verwachten dat u mogelijk geluidhinder ondervindt van de kapwerkzaamheden. Op sommige locaties werken we met een hoogwerker. Hierdoor ontstaat mogelijk verkeershinder. We proberen dit uiteraard zoveel mogelijk te beperken. Gekapt groen wordt meteen versnipperd en afgevoerd.

Inrichten van de werkterreinen vanaf september

Begin september starten we met de inrichting van de werkterreinen. Er komen meerdere werkterreinen:

 • Heerlen: in het Glasmijpark
 • Landgraaf: aan de Euregioweg, de Melchersstraat en de Quaedvlieglaan

Op de werkterreinen plaatsen we bouwketen, daarnaast is er ruimte voor werkmaterieel en opslag van materiaal. We sluiten de werkterreinen af met bouwhekken, ook is er permanente camerabewaking.

Hinder

De aan- en afvoer van materialen en het benodigde werkmaterieel vindt overdag plaats via vastgestelde routes. Daarbij mijden we uw woonomgeving zoveel mogelijk. Dit is helaas niet op alle locaties mogelijk. Met name rond het werkterrein aan de Quaedvlieglaan in Landgraaf kan het inrichten van het werkterrein tot enige verkeershinder leiden.

Uitkijklocaties

Op het bouwterrein in het Glasmijpark in Heerlen en de Quaedvlieglaan in Landgraaf richten we een uitkijkpunt in. Vanaf deze uitkijkpunten heeft u zicht op de werkzaamheden vanaf een veilige locatie. De uitkijkpunten zijn naar verwachting vanaf eind september – volgens de actuele coronamaatregelen - toegankelijk.

15 juli 2021 || Bouwkundige vooropname

Binnenkort start de aanleg van de spoorverdubbeling. Vooruitlopend op de werkzaamheden voert bbci Frijwijk bouwkundige vooropnames uit. Omwonenden binnen een bepaalde afstand tot trilling gevende werkzaamheden komen in aanmerking voor een vooropname. Zij ontvingen hier eerder een brief over. De vooropnames vinden gefaseerd plaats in juli en augustus.

Wat is een bouwkundige vooropname?

Voordat een aannemer met werkzaamheden begint die trillingen kunnen veroorzaken, is het gebruikelijk de bouwkundige staat van huizen en gebouwen in de directe nabijheid van de werkzaamheden (binnen een bepaalde straal tot de werkzaamheden) vast te leggen. Dit gebeurt door het onafhankelijke bureau bbci Frijwijk. Dit bureau stelt per pand een bouwkundig opnamerapport op en legt daarin elk relevant gebrek vast in tekst en beeld (foto’s). Bbci Frijwijk doet dit zowel binnen als buiten. Hiermee is het mogelijk om bij eventuele schade achteraf te bepalen of deze door de werkzaamheden van de spoorverdubbeling is veroorzaakt.

1 juli 2021 || Meldt u aan voor de digitale nieuwsbrief

Wilt u automatisch het nieuws over de spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf in uw mailbox ontvangen? Meldt u zich dan aan voor onze digitale nieuwsbrief. Als u uw contactgegevens doorgeeft via svhl@swietelsky-rail.nl houden we u tijdens de bouwperiode op de hoogte van het project.

Op www.prorail.nl/spoorwerk kunt u zien wanneer ProRail, of aannemers in opdracht van ProRail, in uw buurt aan het spoor werkt. Ook kunt u een automatische e-mail ontvangen wanneer wij bij u in de buurt aan het werk gaan. Via mijnprorail.prorail.nl kunt u zich voor deze e-mailservice aanmelden.

Bewonersbrieven

Direct omwonenden informeren we regelmatig per brief over de werkzaamheden, planning, voortgang en eventuele hinder. U kunt alle brieven hieronder terugvinden en downloaden.

Contact

 • Ben je benieuwd naar een overzicht van alle spoorwerkzaamheden? Kijk dan hier: prorail.nl/spoorwerk.
  Wil je je aanmelden voor de automatische mail bij werkzaamheden? Dat kan hier: mijnprorail.prorail.nl.

 • Wil je de digitale nieuwsbrief ontvangen? Hierin lees je over de werkzaamheden, de voortgang, de geplande (verkeers-)hinder, de bijzondere momenten en de mensen achter het werk. Aanmelden kan hier: svhl@swietelsky-rail.nl.

 • Wil je mailcontact: svhl@swietelsky-rail.nl.

 • Wil je telefonisch contact: 06–82415308 (tijdens kantooruren, tijdens de buitendienststellingen 24/7).