Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter

Spoorverdubbeling Heerlen - Landgraaf

In 2021 en 2022 verdubbelt ProRail in opdracht van de provincie Limburg de spoorlijn Heerlen-Landgraaf. De spoorverdubbeling maakt een tweede grensoverschrijdende reizigerstrein per uur naar Duitsland mogelijk. Zo wordt het gemakkelijker om over de grens te wonen, werken, studeren of te winkelen.

ProRail heeft Swietelsky opdracht gegeven de werkzaamheden uit te voeren. We verdubbelen niet alleen het spoor, maar passen ook bestaande spoorviaducten aan (Euregioweg, Melchersstraat en Spoorstraat in Landgraaf) en realiseren nieuwe viaducten (Spoordamstraat in Heerlen). De overweg aan de Glas mij-Weg verdwijnt, evenals station De Kissel. De gemeente Heerlen sluit de Glas mij-Weg via het nieuwe viaduct aan de Spoordamstraat aan op de Mijnspoorweg. Ten slotte passen we de opstelterreinen voor treinen (emplacementen) en perrons van de stations Heerlen en Landgraaf aan.

We voeren onze werkzaamheden zoveel mogelijk uit van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur. Een deel van de werkzaamheden voeren we uit tijdens buitendienststellingen: periodes waarin er geen treinen rijden. Die periodes zijn al gepland: de weekenden van 24-27 september 2021, 5-8 november 2021 en 28-31 januari 2022. Daarna voert Swietelsky het grootste deel van het werk uit in een negenweekse spoorsluiting van 5 maart tot en met 7 mei 2022. We informeren u hier tijdig over.

Planning

2021 Ontwerp en voorbereidende werkzaamheden
Verleggen kabels en leidingen, verwijderen bomen en ander groen, inrichten werkterreinen
Najaar 2021 Start van de werkzaamheden
24-27 september 2021 Buitendienststelling
5-8 november 2021 Buitendienststelling
28-31 januari 2022 Buitendienststelling
5 maart-7 mei 2022 Negenweekse buitendienststelling
Oktober - november 2022 Afrondende (nacht)werkzaamheden
Eind 2022 Spoorverdubbeling gereed

Nieuws

19 oktober 2022 || Planning nachtwerkzaamheden gewijzigd

Voor enkele nachtwerkzaamheden liften we mee op de buitendienststelling van een andere aannemer. Helaas is deze planning recent op enkele punten gewijzigd. De volgende werkzaamheden vonden niet plaats in de nacht van maandag 17 op dinsdag 18 oktober, maar zijn verschoven naar de nacht van maandag 31 oktober op dinsdag 1 november:

 • Emplacement Heerlen Dudoklaan – Einsteinstraat Landgraaf (hele traject spoorverdubbeling): ballast lossen en verwerken
 • De Kissel Heerlen-Melcherstraat Landgraaf: combinatie handmatig en machinaal spooronderhoud
 • Splitsing Schaesbergerweg - Groene Boord: slijpwerkzaamheden spoorstaven, mogelijk geluidhinder

De overige werkzaamheden in de eerder verstuurde bewonersbrief vinden volgens planning plaats.

11 oktober 2022 || Afrondende (nacht- en weekend)werkzaamheden in oktober en november 2022

In oktober en november voeren we een aantal restwerkzaamheden uit. Deze werkzaamheden vinden voornamelijk plaats als er geen treinen rijden: ’s nachts tussen 00.00 en 05.00 uur en in twee weekenden. Een aantal werkzaamheden voeren we overdag uit. Als omwonende ondervindt u mogelijk hinder van deze werkzaamheden.

Afwerking spoor

In oktober en november 2022 vinden er langs de hele spoorverdubbeling – van het emplacement in Heerlen tot aan de Einsteinstraat in Landgraaf - diverse werkzaamheden aan en langs het spoor plaats. Zo lossen en verwerken we onder andere ballast en passen we de ligging van het spoor aan. Daarnaast slijpen we de spoorstaven, leggen we onderhoudspaden aan langs het spoor en voeren we grondwerkzaamheden en handmatig spooronderhoud uit.

Hinder

De verschillende werkzaamheden kunnen hinder in de vorm van geluid, trillingen en licht veroorzaken voor u als omwonende. We treffen maatregelen om de hinder zoveel als mogelijk te beperken.

Planning van de werkzaamheden

 • Maandag 17 op dinsdag 18 oktober 00.00-05.00 uur
  • Emplacement Heerlen Dudoklaan – Einsteinstraat Landgraaf (hele traject spoorverdubbeling): ballast lossen en verwerken
  • De Kissel Heerlen-Melcherstraat Landgraaf: handmatig spooronderhoud
  • Splitsing Schaesbergerweg - Groene Boord: slijpwerkzaamheden spoorstaven, mogelijk geluidhinder
 • Maandag 31 oktober op dinsdag 1 november 00.00-05.00 uur
  • Station Heerlen – Einsteinstraat Landgraaf (hele traject spoorverdubbeling): ballast verwerken, grondwerkzaamheden
  • De Kissel Heerlen-Melcherstraat Landgraaf: handmatig spooronderhoud
 • Zaterdag 12 00.00 uur – maandag 14 november 05.00 uur (weekendbuitendienststelling)
  • Station Heerlen, ter hoogte van het busstation: perronwerkzaamheden, ingraven van kabels en leidingen en de aanleg van een onderhoudspad
  • Tussen westzijde station Heerlen en de Willemstraat: aanleg onderhoudspaden, spooronderhoud, afwerken grond en ballast. Materiaal wordt opgehaald bij de Willemstraat
  • Melcherstraat – Spoorstraat Landgraaf & Groene Boord - De Kissel Heerlen: maai- en snoeiwerkzaamheden
 • Maandag 14 – vrijdag 18 november 07.00-17.00 uur
  • Emplacement Heerlen (Q-Park): voorbereidende werkzaamheden buitendienststelling
  • P&R station Landgraaf: opruimen bouwketen en P&R-terrein
 • Zaterdag 19 00.00 uur – maandag 21 november 05.00 uur (weekend-buitendienststelling)
  • Station Heerlen: vervangen keerwanden langs het perron en aanpassen van de sporenlay-out. Aanvoer van materiaal en materieel via de Parallelweg. Stopmachine om spoor op hoogte te brengen
 • Maandag 21 – vrijdag 25 november 07.00-17.00 uur
  • Emplacement Heerlen (Q-Park): opruimen bouwketen en terrein, sluiten van de hekwerken

Gevolgen voor treinverkeer: aangepaste dienstregeling

Als gevolg van de werkzaamheden rijden er in het weekend van 12-13 november en 19-20 november geen of minder treinen. Wilt u reizen met het openbaar vervoer? Kijk dan voor actuele reisinformatie op www.ns.nl, www.arriva.nl of raadpleeg 9292 voor een reisadvies op maat, via www.9292.nl of telefonisch 0900 - 9292 (€0,90 per minuut).XZI0785

10 mei 2022 || Prijswinnaars fotowedstrijd bekend

Begin maart schreven we een fotowedstrijd uit: wie maakt de mooiste bouwfoto tijdens de negenweekse buitendienststelling? Nu de buitendienststelling voorbij is en de grootste werkzaamheden zijn afgerond, is het tijd om de winnaars bekend te maken!

Drie winnaars

De werkzaamheden op het spoor trokken veel bekijks. Menig hobbyfotograaf trok erop uit om de werkzaamheden vast te leggen. Tussen begin maart en 9 mei ontvingen we maar liefst 44 foto's van omwonenden, geïnteresseerden en Swietelsky-collega's. Bedankt voor jullie enthousiasme en inzendingen! Uit alle inzendingen koos de jury drie winnaars. Zij ontvangen het fotoboek “De 500 mooiste plekken van Parkstad”.

Rob Burgwal, Leo Zywicki en Wiel Stuart, van harte gefeliciteerd met jullie prijs!

Rob Burgwal

Leo Zywicki

Stuart Wiel 1

9 mei 2022 || Dubbel spoor tussen Heerlen en Landgraaf volgens planning in dienst

De afgelopen negen weken verdubbelden we het spoor tussen Heerlen en Landgraaf. We vernieuwden het oude spoor en legden een tweede spoor aan. Daarvoor was het nodig enkele viaducten te verbreden en twee nieuwe viaducten te plaatsen. Ook de emplacementen van beide stations zijn aangepast aan de nieuwe situatie. Sinds vanmorgen vroeg (maandag 9 mei 05.00 uur) rijden de treinen weer!

Hinder voor omgeving

Projectmanager Remco Jacobs: “We zijn trots op de hoeveelheid werk die verricht is en op de mensen die zich de hele periode hebben ingezet om de werkzaamheden uit te voeren. Tegelijkertijd realiseren we ons dat we hinder voor omwonenden hebben veroorzaakt. Overdag en ’s nachts, ruim twee maanden lang. Ondanks de diverse maatregelen die we troffen om overlast te beperken, zijn er periodes geweest met geluid, trillingen, stof, modder en verschillende omleidingen en wegafsluitingen. We bedanken iedereen voor het begrip tijdens de werkzaamheden en de overlast die daarmee gepaard ging.”

Veel werkzaamheden verricht

In de eerste weekend, begin maart, bezocht de grootste werktrein van Europa – de RUS1000S - het project. Diezelfde maand zijn twee nieuwe viaducten geplaatst, het extra spoor is daarna gelegd. De laatste weken van de buitendienststelling concentreerden we ons op de stationsemplacementen in Heerlen en Landgraaf. Daar sloten we het nieuwe spoor aan op de bestaande sporen en vernieuwden het bestaande spoor. Daarnaast legden we de laatste hand aan de bovenleidingen, seinen en schouwpaden langs het (nieuwe) spoor en plaatsten we op verschillende locaties keerwanden. “Na een uitvoerige testperiode is het spoor vanmorgen vroeg, maandag 9 mei, rond 05.00 uur volgens planning ‘in dienst gesteld’, sindsdien rijden de treinen weer,” vertelt de projectmanager.

Komende periode: kleinere werkzaamheden

Nu de treinen weer rijden, zijn de meest ingrijpende werkzaamheden voor de spoorverdubbeling grotendeels afgerond. Op het spoor en op de stations Heerlen en Landgraaf voeren we komende periode nog diverse kleinere werkzaamheden uit. Buiten het spoorgebied gaan we aan de slag met de herinrichting van de terreinen, waaronder de door ons gebruikte werkterreinen. Zo ruimen we de werkterreinen aan de Quaedvlieglaan in Landgraaf en de Glas mij-Weg in Heerlen op. De terreinen aan de Willemstraat, Melchersstraat en Quaedvlieglaan richten we opnieuw in.

Nieuwe verbindingsweg Glas mij-Weg Heerlen

Aan de Glas mij-Weg legt de gemeente Heerlen in de tweede helft van het jaar de nieuwe verbindingsweg tussen de Mijnspoorweg en de Schaesbergerweg aan. Ook richt de gemeente ons werkterrein opnieuw in. De plannen voor deze herinrichting maakten we eerder met een afvaardiging van omwonenden uit de omgeving van het spoor.

Viaduct Spoorstraat Landgraaf

Aan de Spoorstraat in Landgraaf werken we nog tot begin juli aan de herinrichting van de weg onder het spoor door. De route onder het nieuwe viaduct door gaat helaas later open dan gepland, wat we erg vervelend vinden. Deze vertraging is ontstaan door de krapte op de arbeidsmarkt en het niet kunnen vinden van vakmensen om de werkzaamheden op het juiste moment uit te voeren. De huidige omleidingsroutes blijven daarmee langer bestaan.

Terugplanten groen

In het najaar planten we groen terug, dat is het juiste seizoen hiervoor. Zodra deze werkzaamheden dichterbij komen, informeren we u hierover. Wij leveren het project op aan het eind van 2022.

 

Swietelsky 094 Swietelsky 065 (1)Swietelsky 053 Swietelsky 029 (1) Swietelsky 038 (2)

Bron foto’s: Swietelsky/Gerrit Serné

 

26 april 2022 || Spoorstraat later open dan gepland na werkzaamheden spoorverdubbeling

Tot 9 mei werken we tijdens een negenweekse buitendienststelling aan de spoorverdubbeling tussen Heerlen en Landgraaf. In deze buitendienststelling – waarin er geen treinen rijden - verrichten we veel werk. We vernieuwen het oude spoor, leggen een nieuw spoor aan, plaatsen nieuwe viaducten en vernieuwen de emplacementen bij de stations Heerlen en Landgraaf. Vanaf maandag 9 mei rijden de treinen weer. De grootste werkzaamheden zijn dan afgerond, wel voeren we nog diverse kleinere werkzaamheden uit buiten het spoorgebied. Helaas lopen enkele werkzaamheden vertraging op, waaronder de openstelling van het viaduct in de Spoorstraat in Landgraaf.

Het viaduct in de Spoorstraat is al langere periode afgesloten voor alle verkeer. Deze afsluiting is nodig om het nieuwe viaduct te plaatsen in het spoortalud, maar ook vanwege (tijdelijke) omleggingen van kabels, leidingen en de riolering. De route onder het nieuwe viaduct door gaat helaas later open dan gepland, wat we erg vervelend vinden. Deze vertraging is ontstaan door de krapte op de arbeidsmarkt en het niet kunnen vinden van vakmensen om het metselwerk en bestratingswerkzaamheden op het juiste moment uit te voeren. Vanwege de veiligheid blijft deze route daarom tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers. De huidige omleidingsroutes blijven daarmee tot begin juli bestaan. We bieden onze excuses aan voor deze vertraging en hopen op uw begrip.

Heeft u vragen over de spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf? Neemt u dan contact met ons op via 06-82415308 of svhl@swietelsky-rail.nl. Voor vragen over de dienstregeling verwijzen we u graag naar de website van de vervoerders: ns.nl en/of arriva.nl.

Swietelsky 029De huidige situatie bij het nieuwe viaduct aan de Spoorstraat

19 april 2022 || Werkzaamheden de laatste weken van de buitendienststelling

Vanaf maandag 25 april werken we 24 uur per dag aan het spoor, voornamelijk op de emplacementen bij de stations Heerlen en Landgraaf. In deze laatste twee weken van de buitendienststelling vinden nog heel veel werkzaamheden in een relatief korte tijd plaats. Door een korte periode 24 uur per dag te werken, verkorten we de termijn dat het treinverkeer extra onderbroken is (westzijde station Heerlen).

Hoe zien de komende twee weken eruit?

Vanaf maandag 25 april concentreren we ons met de werkzaamheden op de stationsemplacementen in Heerlen en Landgraaf. We verwachten dat u als omwonende van het spoor tijdens deze werkzaamheden geluidhinder ervaart.

 • We werken van maandag 25 tot en met zaterdag 30 april met name aan de oostzijde van station Heerlen: globaal tussen het Mijnmuseum en het politiebureau. Vanaf woensdag 4 mei tot en met maandagochtend 9 mei vindt van en naar station Heerlen geen treinverkeer meer plaats. We werken vanaf dat moment ook aan de westzijde van het station.
 • Van zaterdag 30 april tot en met maandag 9 mei werken we op het hele station Landgraaf en het emplacement van Landgraaf.
 • Op het spoor tussen Heerlen en Landgraaf leggen we tussen 25 april en 9 mei de laatste hand aan de bovenleidingen, seinen en schouwpaden.
 • De laatste dag van de buitendienststelling – zondag 8 mei – voeren we vooral testen uit. Vanaf maandag 9 mei om 05:00 uur wordt het spoor weer gebruikt door het reguliere treinverkeer.

Meer informatie vindt u in deze bewonersbrief, die de omwonenden van het spoor vorige week ontvingen.

 

4 april 2022 || Nachtelijk spoorwerk 4-10 april

Enkele weken geleden is de negenweekse buitendienststelling tussen Heerlen en Landgraaf gestart. De logistiek rondom de spoorverdubbeling is ingewikkeld en vraagt een uitgebreide planning. We voorzien een probleem in die planning als we nu niet bijsturen. Vanaf maandag 4 april tot uiterlijk zondag 10 april voeren we daarom in de nachten werkzaamheden aan de bovenleidingen uit tussen de Groene Boord en station Landgraaf. We zetten daarbij spoorkranen in. Wij verwachten dat omwonenden hiervan enige geluidhinder ervaren. Daarnaast worden in de nacht van woensdag 6 op donderdag 7 april spoorstaven gelost langs het hele traject. Deze spoorstaven zijn 65 meter lang en kunnen overdag niet veilig worden gelost in verband met de aanwezigheid van personeel in het werkterrein. Ook hierbij zetten we spoorkranen in en kunnen omwonenden enige geluidhinder ervaren.

Overige werkzaamheden

De aard van de werkzaamheden verschuift langzaam van werken in de bodem naar werken bovengronds. In de afgelopen weken hebben we optimaal kunnen profiteren van het goede weer, waardoor de grondwerkzaamheden in de komende week grotendeels kunnen worden afgerond. Aanstaande maandag 4 april komt de stopmachine weer in het werk. Hiermee brengen we het spoor op de juiste hoogte. Omwonenden ervaren hier naar verwachting geluid- en trillingshinder van. De stopmachine wordt overdag ingezet, tussen 07:00 en 17:00 uur. 

29 maart 2022 || Twee viaducten op zijn plek!

Afgelopen week verplaatsten we de twee nieuwe viaducten – in Landgraaf en Heerlen – naar hun definitieve plaats in de spoorbaan. Projectmanager Remco Jacobs: “Het inrijden verliep op beide locaties erg voorspoedig: in minder dan een uur stond ieder viaduct op zijn plek. Ik ben trots op dit werk, en als ik naar de belangstelling kijk, geldt dat ook voor de omwonenden.” Veel bewoners volgden de activiteit, onder het genot van een kopje BiciBaristakoffie, vanaf één van de uitkijkpunten. Het inrijden van de viaducten nog eens terugkijken? Bekijk dan onderstaande timelapsvideo!

 

 

 

21 maart 2022 || Uitkijkpunt tijdens inschuiven viaduct Heerlen: planning en locatie

Afgelopen maanden bouwden we pal naast het spoor twee viaducten. Op woensdag 23 maart verplaatst viaduct ‘De Kissel’ in Heerlen vanaf het bouwterrein aan de Spoordamstraat naar de spoorbaan, een spectaculaire activiteit. Wilt u komen kijken? Dat kan! U bent van harte welkom: in de Spoordamstraat staat een tribune (op hoogte). Vanaf daar heeft u een goed overzicht vanaf een veilige locatie. Voor koffie met een versnapering zorgen wij. De werkzaamheden starten om 07.00 uur, de tribune opent om 10.00 uur. Het verplaatsen duurt tot circa 12.00 uur is onze verwachting. We verzoeken u om zoveel mogelijk met de fiets te komen. Komt u toch met de auto? Dan kunt u parkeren langs de Glas mij-weg, in de Schaesbergerweg of de Bredastraat. Vanwege de bereikbaarheid van het bouwterrein door ons werkverkeer vragen we u om de Spoordamstraat te vermijden als parkeerlocatie.

Maakt u de mooiste foto van de werkzaamheden tijdens de negenweekse buitendienststelling? Stuur uw foto uiterlijk 9 mei 2022 naar svhl@swietelsky-rail.nl en maak kans op een mooie prijs! Meer informatie vindt u in een van de eerdere nieuwsberichten.

Uitkijkpunt 23 Maart

16 maart 2022 || Uitkijkpunt tijdens inschuiven viaduct Landgraaf: planning en locatie

Afgelopen maanden bouwden we pal naast het spoor twee viaducten. Op zaterdag 19 maart verplaatst het viaduct in Landgraaf vanaf het bouwterrein aan de Quaedvlieglaan naar de spoorbaan, een spectaculaire activiteit. Wilt u komen kijken? Dat kan! U bent van harte welkom: in de Spoorstraat staat een tribune (op hoogte). Vanaf daar heeft u een goed overzicht vanaf een veilige locatie. Voor koffie met een versnapering zorgen wij. We starten rond 07.00 uur, het verplaatsen duurt tot circa 12.00 uur is onze verwachting. We verzoeken u om zoveel mogelijk met de fiets te komen. Komt u toch met de auto? Dan kunt u parkeren in de Spoorstraat of op de parkeerplaats in de Streeperstraat. Vanwege de bereikbaarheid van het bouwterrein door ons werkverkeer verzoeken we u om de noordzijde van het spoor – Quaedvlieglaan en Baron de Rosenlaan -  te vermijden als parkeerlocatie.

Maakt u de mooiste foto van de werkzaamheden tijdens de negenweekse buitendienststelling? Stuur uw foto uiterlijk 9 mei 2022 naar svhl@swietelsky-rail.nl en maak kans op een mooie prijs! Meer informatie vindt u in een van de eerdere nieuwsberichten.

 

Uitkijkpunt 19 Maart

7 maart 2022 || Dronebeelden van de werkzaamheden

Afgelopen weekend was de RUS1000S aan de slag tussen Heerlen en Landgraaf. "The Lady", zoals de werktrein ook wel genoemd wordt, was voor het eerst aan het werk in Nederland.

De RUS1000S is eigenlijk een fabriek op wielen: de trein reinigt de ballast, legt nieuwe dwarsliggers en plaatst rails. Daarvoor heeft de trein alle materialen en gereedschappen aan boord. De trein vernieuwt circa 200 meter spoor per uur en legt tien dwarsliggers per minuut.

3 maart 2022 || Werktrein RUS1000S naar Heerlen-Landgraaf

De negenweekse buitendienststelling tussen Heerlen en Landgraaf kent een spectaculaire start: zaterdag 5 en zondag 6 maart is de RUS1000S aan het werk op het spoor tussen de twee plaatsen. Deze werktrein, die spoorvernieuwing en ballastreiniging combineert, is dan voor de eerste keer in Nederland. Daar rijdt hij op zaterdag 5 maart vanaf station Landgraaf (vertrek circa 14.00 uur) naar het bouwterrein aan de Glas mij-weg in Heerlen (aankomst geschat op 20.00 uur). Zondag 6 maart rijdt de trein vanaf 08.00 uur (tot circa 14.00 uur) door naar station Heerlen. Wie de werktrein wil bekijken kan dit het beste doen op zaterdag vanaf het spoorviaduct Streeperstraat in Landgraaf en op zondag op de kijkersplek van het werkterrein aan de Spoordamstraat in Heerlen.

De RUS1000S is eigenlijk een fabriek op wielen: de trein reinigt de ballast, legt nieuwe dwarsliggers en plaatst rails. Daarvoor heeft de trein alle materialen en gereedschappen aan boord. De trein vernieuwt circa 200 meter spoor per uur en legt tien dwarsliggers per minuut.

Nieuwsgierig naar de RUS1000S? Bekijk dan alvast deze video: https://www.youtube.com/watch?v=ycTEVYtdbqA

 

RUS1000S 1

RUS 1000 S2

RUS1000S3

Fotowedstrijd

Tijdens de buitendienststelling, die tot 9 mei 2022 duurt, organiseren we een fotowedstrijd. Maak jij de mooiste bouwfoto? Stuur jouw foto’s van de werkzaamheden naar svhl@swietelsky-rail.nl en maak kans op een mooie prijs! Meer informatie en de spelregels vindt u onder het projectnieuws. Door ProRail of Swietelsky ingehuurde fotografen zijn uitgesloten van deelname.

 

 

21 februari 2022 || Inschuiven van de viaducten: Kom kijken!

Afgelopen maanden bouwden we pal naast het spoor twee nieuwe viaducten. Tijdens de negenweekse buitendienststelling (4 maart-9 mei) schuiven we deze viaducten naar hun definitieve plek in het spoortalud.

Kissel Zuid2 Gereed

Heb jij wel eens een viaduct zien bewegen? Dit is je kans! In een paar uur tijd verplaatsen we de viaducten vanaf het bouwterrein zo’n 50 meter. Zaterdag 19 maart schuift het viaduct van de Quaedvlieglaan in Landgraaf naar de spoordijk in de Spoorstraat. Op woensdag 23 maart schuiven we het Heerlense viaduct vanaf het Glas mij-park naar de spoordijk in de Spoordamstraat. Op ieder bouwterrein is een kijklocatie, waarvandaan je op een veilige plek goed uitzicht op het viaduct hebt.

Uitkijklocatie

Zet wel je wekker op tijd, we starten om 07.00 uur. Vervolgens sluiten we de viaducten aan op het spoortalud, later in de buitendienststelling leggen we de sporen over de viaducten. Maak jij de mooiste foto van het inschuiven van de viaducten? Stuur jouw foto in voor de fotowedstrijd en maak kans op een mooie prijs!

20 februari 2022 || Maak jij de mooiste bouwfoto?

Van vrijdag 4 maart tot maandag 9 mei werken we negen weken lang aan het spoor tussen Heerlen en Landgraaf. In die periode schuiven we twee nieuwe viaducten vanaf het bouwterrein naar hun definitieve plek in het spoor. Ook leggen we een tweede spoor aan op het talud, recht naast het bestaande spoor. Voor de werkzaamheden zetten we groot materieel in, dat we zoveel mogelijk aan- en afvoeren over het spoor. Dat levert spectaculaire beelden op! De bouwwerkzaamheden zijn vanaf de openbare weg goed te volgen en op twee locaties richtten we een uitkijkpunt in. Vanaf die uitkijkpunten heb je goed zicht op het verplaatsen van de nieuwe viaducten in de Spoorstraat in Landgraaf (19 maart) en de Spoordamstraat in Heerlen (23 maart). Maak jij de mooiste bouwfoto? Stuur jouw foto’s van de werkzaamheden naar svhl@swietelsky-rail.nl en maak kans op een mooie prijs!

Camera

Spelregels:

 • Maak alleen foto’s vanaf een veilige plek: op openbaar terrein of vanaf één van de uitkijkpunten.
 • De foto’s moeten gemaakt zijn tijdens de negenweekse buitendienststelling voor de spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf. Andere foto’s mag je uiteraard met ons delen, maar ze doen niet mee aan de wedstrijd.
 • Ingezonden foto’s mogen door de betrokken partijen gebruikt worden, uiteraard zorgen we voor bronvermelding.
 • Je mag foto’s maken met een camera, maar uiteraard ook met je telefoon.
 • Foto’s (en video’s) gemaakt met een drone zijn uitgesloten van deelname, rond het spoor is vliegen met een drone verboden.
 • Foto’s moeten uiterlijk op 9 mei 2022 bij ons binnen zijn.
 • De winnaar ontvangt persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

19 februari 2022 || Omleidingen voor weg- en treinverkeer tijdens negenweekse buitendienststelling (4 maart-9 mei)

Vanwege de veiligheid en de beschikbare ruimte rond de werkzaamheden aan de viaducten en de spoorbaan sluiten we wegen (gedeeltelijk) en onderdoorgangen tijdelijk af voor alle weggebruikers.

Afsluitingen en omleidingen Heerlen:

Kruising Afgesloten voor alle verkeer in de periode: Omleidingsroute
Overweg Willemstraat Donderdag 10 maart tot en met vrijdag 8 april Klompstraat, Groene Boord, Spoorsingel (of andersom).
Glas mij-wegSpoordamstraat Vanaf vrijdag 4 maart

 

Gemotoriseerd verkeer:
 • Mijnspoorweg, Gasthuisstraat, Groene Boord, Schaesbergerweg (of andersom).
Langzaam verkeer:           
 • Vrijdag 4 tot en met zondag 6 maart: spoortunneltje in de Spoordamstraat. Daarna slopen we dit tunneltje.
 • Vanaf maandag 7 maart: Groene Boord.
 • Vanaf donderdag 5 april: nieuwe onderdoorgang in de Spoordamstraat. We maken hier voorzieningen voor fietsers en voetgangers om tot het einde van het project het spoor via deze route te kruisen.

 

Afsluitingen en omleidingen Landgraaf:

Kruising Afgesloten voor alle verkeer in de periode: Omleidingsroute
Viaduct Euregioweg Tot en met zondag 24 april Rijbaanversmalling en aangepaste snelheid
Onderdoorgang Spoorstraat Maandag 21 februari tot en met zondag 24 april
 • Vanaf zijde Spoorstraat: Ceintuurstraat, Leenstraat, Melchers-straat en Rector Meussenstraat.·     
 • Vanaf zijde Quaedvlieglaan: Baron de Rosenlaan, Frans Erenslaan, Heerlen-seweg, Melchersstraat.
Leenstraat Maandag 7 maart tot en met zondag 17 april Ceintuurstraat, Zuid-Weststraat, Loters-bergweg, Leenstraat, Melchersstraat.
Oversteek station Landgraaf Vrijdag 4 maart tot en met zondag 6 mei Doctor Calsstraat,  Schwartzemiggerweg en Binsfeldstraat (of andersom).

 

Gevolgen voor treinverkeer: aangepaste dienstregeling

Als gevolg van de werkzaamheden geldt er van vrijdag 4 maart 2022 tot maandagochtend 9 mei 2022 05.00 uur (vertrek eerste trein) een aangepaste dienstregeling voor de trein. Daar waar treinritten niet kunnen worden uitgevoerd, rijdt vervangend busvervoer.

Periode Vervangend vervoer
Donderdagavond 3 maart (regulier vertrek 23:43) Uitval laatste treinrit van Heerlen naar Aachen. Arriva zet stopbus in tussen Heerlen en Aachen Hbf.
Vrijdagochtend 4 maart (regulier vertrek 05:23) Uitval eerste treinrit tussen Heerlen en Maastricht Randwyck. Arriva zet stopbus in tussen Heerlen en Maastricht Randwyck.
Vrijdag 4 maart tot en met zondag 8 mei Geen treinen vanaf Heerlen richting Aachen en Kerkrade. Stopbussen tussen Heerlen en Aachen Hbf. (RE18) en tussen Heerlen en Kerkrade Centrum.
Zaterdag 30 april tot en met dinsdag 3 mei Aangepaste dienstregeling voor treinen tussen Heerlen en Sittard. Er gelden aangepaste vertrektijden op het traject Heerlen -Sittard.
Woensdag 4 mei tot en met zondag 8 mei Vanaf Heerlen:
 • Stopbus naar Aachen Hbf, stop- en snelbussen naar Valkenburg.
 • Stopbussen tussen Sittard, Heerlen en Kerkrade Centrum.
 • Snelbussen tussen Sittard en Heerlen.
 • Pendelbussen tussen Valkenburg-Klimmen Ransdaal/Schin op Geul.
Maandagochtend 9 mei (regulier v. 05:46) Uitval eerste treinrit tussen Heerlen-Aachen. Stopbus tussen Heerlen en Aachen Hbf.
Vanaf maandag 9 mei Na afronding van de werkzaamheden rijden treinen volgens normale dienstregeling. Houd wel rekening met spoorwijzigingen.

Wilt u reizen met het openbaar vervoer? Kijk dan voor actuele reisinformatie op www.ns.nl/www.arriva.nl of raadpleeg 9292 voor een reisadvies op maat, via www.9292.nl of telefonisch 0900 - 9292 (€0,90 per minuut). Wilt u meer weten over de werkzaamheden? Lees dan deze bewonersbrief.

 

18 februari 2022 || Spoor tussen Heerlen en Landgraaf: negen weken werkzaamheden

Van vrijdag 4 maart tot maandag 9 mei 2022 werken we negen weken lang aan het spoor. In deze periode voeren we een groot gedeelte van de werkzaamheden voor de spoorverdubbeling uit. We plaatsen onder andere nieuwe viaducten in het spoor en leggen nieuw spoor aan naast het bestaande spoor. Omwonenden ontvingen eerder deze week een bewonersbrief met uitgebreide informatie.

Nieuwe en bestaande viaducten

Afgelopen maanden bouwden we direct naast het spoor twee nieuwe viaducten: voor de Spoorstraat in Landgraaf en de Spoordamstraat in Heerlen. Beide viaducten verplaatsen we tijdens de buitendienststelling van de bouwlocatie naar hun definitieve locatie in het spoor. Dat doen we op zaterdag 19 maart (Landgraaf) en woensdag 23 maart (Heerlen). U bent van harte welkom om het verplaatsen van de viaducten vanaf een veilige locatie te volgen. Meer informatie over de kijklocaties en tijdstippen vindt u binnenkort hier op de website.

DSCN1697

Aanbrengen keerwanden

Om de spoorverdubbeling van het spoortalud te realiseren verbreden we het spoortalud en plaatsen we op diverse locaties keerwanden langs het spoor:

 • Heerlen: Limaweg, Spoordamstraat/Leenhofstraat (beide noordzijde spoor);
 • Landgraaf: Patronaatstraat, Rector Meussenstraat (beide noordzijde), Leenstraat (zuidzijde).

Hinder

Als direct omwonende van het spoor kunt u hinder in de vorm van geluid, licht en stof ondervinden van de werkzaamheden aan de nieuwe viaducten en het plaatsen van de keerwanden. We proberen deze hinder zoveel mogelijk te beperken. Het zwaartepunt voor deze werkzaamheden ligt in de periode tussen vrijdag 4 maart en vrijdag 8 april.

Werkzaamheden aan het spoor

Vanaf september 2021 tot nu voerden we diverse voorbereidende werkzaamheden uit, zodat de daadwerkelijke aanleg van de nieuwe sporen in de negenweekse buitendienststelling kan plaatsvinden. Zo zijn de viaducten aan de Euregioweg en de Melchersstraat voorbereid op de verdubbeling van het spoor door ze aan de noordzijde te verbreden. Vanaf vrijdag 4 maart schuiven we de bestaande spoorbaan iets op, vernieuwen het bestaande spoor op diverse locaties en maken het baanlichaam gereed. Vervolgens leggen we het tweede spoor aan naast het huidige spoor op het talud en de viaducten. Ook passen wij de bestaande bovenleiding aan en bouwen wij nieuwe bovenleiding voor het nieuwe spoor.

Hinder

De spoorwerkzaamheden voeren we uit met grote machines. We verwachten dat u als omwonende hinder ervaart van deze werkzaamheden in de vorm van geluid, licht en stof. We treffen maatregelen om deze hinder zoveel mogelijk te minimaliseren. Het zwaartepunt ligt in de periode tussen vrijdag 4 maart en donderdag 11 maart en tussen woensdag 6 april en zondag 8 mei.

Spoorstraat Gereed

Werkzaamheden op de stations

Op de stations Heerlen en Landgraaf bouwen we nieuwe perrons en richten deze in. Ook passen we het emplacement op beide stations aan naar de spoorverdubbeling. Op verzoek van de gemeente voeren we op station Landgraaf aanvullende werkzaamheden uit voor een betere bereikbaarheid voor onder andere mindervaliden. Als direct omwonende van deze stations kunt u geluid-, stof- en lichthinder ervaren tijdens de werkzaamheden.

Werktijden

We voeren de werkzaamheden voor de spoorverdubbeling zoveel mogelijk overdag tussen 07.00 en 19.00 uur uit, met een mogelijke uitloop tot 23.00 uur.

Bouwverkeer

We voeren zoveel mogelijk materiaal aan via het spoor. Dit is helaas niet altijd mogelijk. Met de gemeente Heerlen is afgesproken dat de transporten naar en van het werkterrein aan de Glas mij-weg plaatsvinden via de route Mijnspoorweg – Groene Boord – Schaesbergerweg (of andersom). Dit is een veilige route die ook na het afsluiten van de overweg Glas mij-weg toegankelijk blijft. Ook in Landgraaf is een bouwroute afgesproken om materiaal aan en af te voeren naar en van het bouwterrein: via de Baron de Rosenlaan. We proberen bouwverkeer over de weg zoveel mogelijk te beperken.

Wat gebeurt er na 9 mei?

Hoewel we een groot deel van de spoorverdubbeling in deze negenweekse buitendienststelling uitvoeren, zijn de werkzaamheden op maandag 9 mei nog niet klaar. Het is echter niet meer nodig om het treinverkeer stil te leggen. Na 9 mei herstellen we de bouwterreinen aan de Glas mij-weg en de Quaedvlieglaan en richten deze in volgens de afspraken die we met de gemeenten en omwonenden hebben gemaakt. In het najaar van 2022 planten we bomen en struiken terug als compensatie van het eerder verwijderde groen. Ook werken we na de buitendienststelling de restpunten af. Oplevering van de spoorverdubbeling – de definitieve afronding van het project – vindt eind 2022 plaats. In Heerlen start de gemeente in het voorjaar met de aanpassing van de Glas mij-weg: deze wordt onder het nieuwe viaduct door geleid. Ook richt de gemeente het oostelijk deel van het Glas mij-park opnieuw in. In Landgraaf wordt een speeltuintje aangelegd in de wijk Leenhof.

11 februari 2022 || Tijdelijke afsluiting viaduct Spoorstraat: 21 februari-22 april 2022

Op dit moment bouwen we op het werkterrein aan de Quaedvlieglaan in Landgraaf het nieuwe viaduct voor de Spoorstraat. We verplaatsen dit viaduct volgens de huidige planning in de derde week van maart naar de definitieve plek in het spoor. Voordat dit kan gebeuren leggen we eerst de kabels en leidingen, die onder het huidige viaduct liggen, dieper in de grond. De kabel- en leidingwerkzaamheden starten op dinsdag 22 februari en worden uitgevoerd door de aannemer van de kabel- en leidingbeheerders. Ter voorbereiding hierop verwijderen we op maandag 21 februari de verharding van de Spoorstraat in de directe omgeving van het spoorviaduct. Vanaf dat moment is de Spoorstraat rond het viaduct afgesloten voor alle verkeer. Er geldt een omleiding voor gemotoriseerd verkeer en voor fietsers en voetgangers. De omleiding gaat via de Ceintuurstraat, de Leenstraat, de Melchersstraat en de Rector Meussenstraat, of andersom. Op vrijdag 22 april zijn de werkzaamheden afgerond en is de omleiding opgeheven.

Daarnaast pompen we rioolwater tijdelijk om naar een ander gedeelte van het gemeentelijk rioolstelsel. We plaatsen hiervoor een geluidsarme pomp in het riool aan de Spoorstraat, met een tijdelijke leiding op straatniveau naar de aansluitende rioolput. Omwonenden ervaren hier mogelijk enige hinder van. De pomp werkt niet continu, maar slaat aan als het waterpeil in het rioolstelsel daar aanleiding toe geeft. De werking van de pomp wordt gemonitord.

Meer informatie leest u in deze bewonersbrief, die we eerder deze week bij direct omwonenden van het viaduct bezorgden.

9 februari 2022 || Spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf krijgt 8,3 van Bewuste Bouwers

Als Swietelsky willen we graag een goede buur zijn voor de omgeving waarin we werken. Bouwen zonder hinder lukt helaas niet, maar we kunnen wel maatregelen treffen om de hinder te beperken. Eén van die maatregelen is de inzet van omgevingsmanagement en communicatie tijdens onze projecten. Daarnaast nemen we deel aan het landelijke programma Bewuste Bouwers. Recent vond er een audit plaats. Met een mooi resultaat: de spoorverdubbeling tussen Heerlen en Landgraaf werd beoordeeld met een 8,3!

Audit Bewuste Bouwers

Beoordeling

De auditor benoemt in het rapport dat de bouwplaats professioneel oogt en er verzorgd uitziet. “Met dit project laat deze Bewuste Bouwer zien dat er veel aandacht is voor de omgeving, de veiligheid, de medewerkers, het milieu en de verzorgdheid.” In het rapport wordt onder andere de aandacht voor de omgeving en de kwetsbare mens op en rond de bouwplaats, waarvan het aanstellen van een omgevingsmanager een duidelijk voorbeeld is, gewaardeerd. De auditor benoemt daarnaast de planmatige aanpak om de veiligheid voor de omgeving en bouwplaatsmedewerkers te borgen, er zijn volgens de auditor passende veiligheidsvoorzieningen getroffen. Ook onze duurzame aanpak wekt de interesse. “Het bouwbedrijf zet proactief in op duurzame oplossingen: transporten zoveel mogelijk via het spoor, hergebruik van het perron van voormalig station De Kissel en het verwerken van gekapte bomen tot een speeltoestel zijn hier goede voorbeelden van.”

Op alle onderdelen wordt het project beoordeeld met een 8, voor omgeving en verzorgdheid zelfs met een 9. Daarmee komt de totale beoordeling ruim boven de norm uit, met een 8,3 als eindscore. Projectmanager Remco Jacobs: “Ik ben enorm trots op dit resultaat. Het is een waardering voor iedereen die zich iedere dag inzet om dit project niet alleen op technisch en civiel vlak, maar ook op menselijk vlak tot een succes te maken.”

Bewuste Bouwers

Het programma van Bewuste Bouwers bestaat uit een gedragscode die bestaat uit de pijlers omgeving, veiligheid, vakmensen, milieu en verzorgdheid. De gedragscode draagt bij aan de professionalisering van de bouwsector op het raakvlak van de bouwplaats met haar omgeving, onder andere door hinder en hinderbeleving voor de omgeving te beperken.

13 januari 2022 || P+R station Landgraaf tot mei 2022 buiten gebruik

Komende maanden voeren we werkzaamheden uit op station Landgraaf. Het P+R-terrein gebruiken we tijdelijk als opslagterrein van materiaal en materieel. Vanaf maandag 17 januari tot medio mei 2022 is parkeren op dit terrein daarom niet mogelijk. U kunt in deze periode parkeren op het parkeerterrein tegenover het station.

IMG 7308

12 januari 2022 || Werkzaamheden tijdens buitendienststelling 28-31 januari 2022

In het weekend van vrijdag 28 tot en met maandag 31 januari 2022 is er een buitendienststelling (periode waarin er geen treinen rijden), waarin we werkzaamheden in de omgeving van het spoor verrichten. Tijdens deze buitendienststelling plaatsen we onder andere de fundatie van het nieuwe spoor achter de tuinen van de woningen aan de Schaesbergerweg in Heerlen, tussen de Euregioweg en de Spoorstraat en op station Landgraaf. Ook plaatsen we seinkasten, werken we aan wissels en voeren we preventief onderhoud uit aan het bestaande spoor. Daarnaast verwijderen we groen ter hoogte van de Patronaatstraat in Landgraaf en vinden er graaf- en grondwerkzaamheden plaats op verschillende locaties. Omwonenden ontvingen hier eerder deze week een bewonersbrief over.

21 december 2021 || Nachtelijke werkzaamheden op 22/23 en 23/24 december

Deze week storten we op de voorbouwlocaties aan de Spoordamstraat en de Quaedvlieglaan de betonnen dekken van de nieuwe spoorviaducten. Nadat het beton voldoende is uitgehard, maken we de dekken waterdicht. Dat gebeurt door middel van het zogenaamde ‘vlinderen’: het egaliseren en afwerken van versgestort beton. Het tijdstip waarop het vlinderen wordt gestart luistert nauw en is in hoge mate afhankelijk van de temperatuur. Wij verwachten dat we het vlinderen gedurende enkele uren in de opvolgende nachten moeten uitvoeren. Het vlinderen gebeurt met een apparaat dat wordt aangedreven door brandstof. Mogelijk ondervinden omwonenden geluidhinder van de deze werkzaamheden.

Spoorviaduct De Kissel (voorbouwlocatie Spoordamstraat, Heerlen)

 • Stort beton: woensdag 22 december
 • Vlinderen: in de nacht van woensdag 22 op donderdag 23 december

Viaduct Spoorstraat (voorbouwlocatie Quaedvlieglaan, Landgraaf)

 • Stort beton: donderdag 23 december
 • Vlinderen: in de nacht van donderdag 23 op vrijdag 24 december

13 december 2021 || Werkzaamheden en omleidingen

Melchersstraat: woensdag 15 december 2021

Op woensdag 15 december bouwen we een ondersteuningsconstructie die nodig is voor de verdere bouw van het spoorviaduct in de Melchersstraat. Vanwege het gebruik van grote hijskranen is de Melchersstraat op deze dag afgesloten voor verkeer tussen de splitsing met de Rector Meussenstraat en de splitsing met de Leenstraat. Er geldt tussen 06.00 en 18.00 uur een omleiding via de Heerlenseweg en de Euregioweg.

Euregioweg: donderdag 16 december 2021

Op donderdag 16 december 2021 storten we beton op het viaduct in de Euregioweg. Vanwege het gebruik van groot materieel is de Euregioweg die dag afgesloten voor verkeer tussen de splitsing met de Mijnspoorweg en de rotonde Schaesbergerweg/Heerlenseweg. Er geldt een omleiding via de Melchersstraat en de Heerlenseweg.

9 december 2021 || Aanvullende bomenkap nodig voor spoorverdubbeling

Bij het opstellen van het uitvoeringsontwerp kwamen we tot de conclusie dat we - aanvullend op eerdere kapwerkzaamheden - nog tien bomen achter een tuin aan de Patronaatstraat moeten verwijderen. Daarnaast heeft de gemeente Landgraaf onze verzocht een zieke boom aan de Leenstraat om veiligheidsredenen te kappen.

Voor de verdubbeling van het spoor verbreden we het spoorlichaam. Op de meeste plekken is voldoende ruimte aanwezig om de verbreding binnen het eigendom van ProRail uit te voeren met een natuurlijk talud. Ook voor de locatie aan de Patronaatstraat verwachtten wij dat dit het geval was. Bij het maken van de constructieve berekeningen bleek echter dat er binnen de grenzen van ProRail niet voldoende ruimte is. Daarom plaatsen we hier een keerwand, waarna de bodem achter die wand aanvullen met grond. Als de grond rond een boom wordt aangevuld, krijgt de boom onvoldoende zuurstof en sterft deze af. Daarom verwijderen we de bomen in het gebied waar de keerwand wordt geplaatst uit voorzorg. Het gaat om zeven berken met een stamdiameter van 20 tot 50 cm en drie eiken met een stamdiameter van 30 tot 60 cm, waarvan 1 eik tweestammig is.

Zieke boom aan de Leenstraat/Ceintuurstraat

Bij een rondgang op het werkterrein constateerden we dat een boom in het plantsoen aan de Leenstraat/Ceintuurstraat ziek is en een acuut gevaar vormt voor het spoorverkeer. De gemeente Landgraaf heeft ons verzocht deze boom preventief te kappen. Het gaat om een beuk met een stamdiameter van 70 cm.

Uitvoering van de kapwerkzaamheden

Om de kap van de bomen mogelijk te maken, vragen we een kapvergunning aan. Het ligt in de bedoeling de bomen te kappen voor of aan het begin van de 9-weekse treinvrije periode, deze start op 5 maart 2022. Omwonenden ontvingen hier een recent een bewonersbrief over.

22 oktober 2021 || Volg de bouw

Op het bouwterrein in het Glas mij-park in Heerlen en de Quaedvlieglaan in Landgraaf richtten we een uitkijkpunt in. Vanaf deze uitkijkpunten heeft u zicht op de werkzaamheden vanaf een veilige locatie. De uitkijkpunten zijn sinds 18 oktober toegankelijk. Daarnaast houden we vanaf woensdag 20 oktober wekelijks een inloopspreekuur. Op woensdag tussen 15.00 en 16.00 uur bent u van harte welkom op het werkterrein op het Glas mij-park in Heerlen. Tussen 16.00 en 17.00 uur verwelkomen we u graag in Landgraaf op het werkterrein aan de Quaedvlieglaan. Komt dit niet uit? Neem dan gerust contact met ons op, we plannen graag een ander moment met u in.

Uitkijkpunten 1

Uitkijkpunten 2

21 oktober 2021 || Non-stop werkzaamheden tijdens buitendienststelling 5-8 november 2021

In het weekend van vrijdag 5 tot en met maandagochtend 8 november 2021 vindt er een tweede buitendienststelling (periode waarin er geen treinen rijden) plaats. Tijdens dit weekend voeren we verschillende werkzaamheden uit in de omgeving van het spoor. We werken in deze periode 24 uur per dag door. We plaatsen onder andere fundaties langs het spoor, verwijderen perronranden van het viaduct over de Melchersstraat, demonteren de vloer van halte De Kissel en verwijderen groen. Er gelden tijdelijke omleiding rondom de Melchersstraat (1, 2 en 6 november) en de Glas mij-weg (7 november). Lees hier de volledige bewonersbrief.

6 oktober 2021 || Werkzaamheden spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf van start

In 2021 en 2022 verdubbelt Swietelsky in opdracht ProRail het spoor tussen Heerlen en Landgraaf. Deze spoorverdubbeling is onderdeel van een reeks maatregelen om het treinverkeer (personenvervoer) tussen Duitsland en Nederland te verbeteren: door de capaciteit van het spoor te vergroten kunnen er vaker treinen rijden tussen beide landen. Eind september startten de werkzaamheden met een eerste buitendienststelling.

Het project

Tussen de stations Heerlen en Landgraaf leggen we naast het huidige spoor aan de noordzijde van het huidige spoor een nieuw spoor aan. Deze spoorverdubbeling brengt een aantal aanpassingen met zich mee:

 • We verbreden de viaducten aan de Euregioweg en Melchersstraat in Landgraaf;
 • In het Glas mij-park in Heerlen en aan de Spoorstraat in Landgraaf vervangen we de bestaande viaducten door nieuwe;
 • De huidige overweg aan de Glas mij-weg wordt opgeheven, we leiden de weg onder het spoor door via een nieuw viaduct;
 • Halte De Kissel, die al jaren buiten gebruik is, verwijderen we. Materialen van deze halte worden zoveel als mogelijk hergebruikt op het station van Landgraaf;
 • Station Heerlen krijgt een nieuwe sporenlay-out.

Planning

De meeste werkzaamheden voeren we uit tijdens buitendienststellingen: periodes waarin er geen treinen rijden. De eerste buitendienststelling vond plaats van 24 tot 27 september. In november 2021 en januari 2022 zijn er nog twee buitendienststellingen tijdens het weekend. Tijdens deze drie buitendienststellingen voeren we voornamelijk voorbereidende werkzaamheden uit. Ook tussen de buitendienststellingen werken we aan de bestaande en nieuwe viaducten, voornamelijk overdag.

Het grootste gedeelte van de spoorverdubbeling voeren we uit tussen 5 maart en 9 mei 2022. Dan rijden er negen weken lang geen treinen tussen Heerlen en Landgraaf. Tot begin maart bouwen we de twee viaducten direct naast het spoor alvast op. Dat gebeurt op de werkterreinen aan de Spoordamstraat in Heerlen en de Quaedvlieglaan in Landgraaf. Tijdens de negen weken durende buitendienststelling schuiven we deze viaducten – nadat het spoor verwijderd is – op zijn plaats in het spoor. Vervolgens bouwen we de spoordijk terug en leggen het nieuwe spoor aan.

Maatregelen om hinder te beperken

Bouwen gaat helaas niet zonder hinder voor de omgeving. Als Swietelsky treffen we maatregelen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. We werken voornamelijk overdag en maken gebruik van machines en werkmethoden die minder hinder veroorzaken voor de directe omgeving van het spoor.

Swietelsky zet in op een goede en proactieve communicatie met omwonenden van het project. Er vindt regelmatig overleg plaats met bewonersgroepen in Heerlen en Landgraaf. Daarnaast hebben we nauw overleg met omwonenden over de herinrichting van de huidige werkterreinen. Ook kondigen we (hindergevende) werkzaamheden aan via onder andere bewonersbrieven, de projectwebsite en een digitale nieuwsbrief. Half september hielden we in Heerlen en Landgraaf bewonersbijeenkomsten, waar veel bewoners langs kwamen om kennis te maken met het project en de betrokken teamleden. Panden die minder dan vijftig van het spoor staan kregen recent een vooropname, zodat we de bouwkundige staat van de woningen kunnen monitoren. Ook plaatsten we trillingsmeters rond de werkterreinen, waardoor we direct kunnen reageren bij eventuele overschrijdingen van de toegestane norm.

Niet alles gaat goed

Dat het in de communicatie met omwonenden soms mis gaat, bleek bij de verlening van een kapvergunning in Landgraaf. Door een fout in de vergunningaanvraag werd de indruk gewekt dat we 96 bomen in de wijk Leenhof zouden kappen. In werkelijkheid waren dat er 19. De bewonersbrief over deze kapwerkzaamheden viel te laat op de mat. Een groep bewoners maakte bezwaar tegen de vergunning. In overleg met de gemeente, een ecoloog en omwonenden hebben we de bomen stuk voor stuk nagelopen om gezamenlijk te bepalen welke bomen konden blijven staan. De bewoners stemden daarna alsnog in met de kap van de 19 bomen.

Extra inzet voor omwonenden

We realiseren ons dat de spoorverdubbeling en de benodigde aanpassingen daarvoor in de openbare ruimte impact hebben op de bewoners van de omliggende wijken: nu, tijdens de bouwperiode, maar ook daarna. We laten de werkterreinen na afloop van de werkzaamheden netjes achter. Het Glas mij-park wordt door de gemeente Heerlen opnieuw ingericht. Samen met een afvaardiging van de buurt stellen we een herinrichtingsplan op voor de herinrichting van het bouwterrein aan de Quaedvlieglaan in Landgraaf. Als de spoorwerkzaamheden zijn afgerond voeren we dit plan uit. In het najaar van 2022 planten we groen terug.

Volg de bouw

Geïnteresseerden kunnen vanaf medio oktober de werkzaamheden op een veilige manier volgen via twee uitkijkpunten:

 • Glas mij-park in Heerlen
 • Spoorstraat in Landgraaf

Heeft u vragen over de spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf? Neemt u dan contact met ons op via 06-82415308 of svhl@swietelsky-rail.nl (ook om aan te melden voor de digitale nieuwsbrief). Ook bent u van harte welkom tijdens het wekelijkse spreekuur op woensdag: tussen 15.00 en 16.00 uur in Heerlen (werkterrein Glas mij-park), tussen 16.00 en 17.00 uur in Landgraaf (werkterrein Quaedvlieglaan). Alle informatie over het project is terug te vinden op www.swietelsky.nl/heerlen-landgraaf. Op www.prorail.nl/spoorwerk kunt u zien wanneer wij in uw buurt aan het spoor werken. Ook kunt u een automatische e-mail ontvangen wanneer wij bij u in de buurt aan het werk gaan. Via mijnprorail.prorail.nl kunt u zich voor deze e-mailservice aanmelden.

Op Het Werkterrein Aan De Glas Mij Weg Is De Bouw Van Een Nieuw Viaduct Gestart

15 september 2021 || Diverse werkzaamheden tijdens buitendienststelling 24-27 september 2021

In het weekend van vrijdag 24 tot en met maandag 27 september 2021 is er een buitendienststelling (periode waarin er geen treinen rijden), waarin we werkzaamheden in de omgeving van het spoor verrichten. Direct omwonenden ontvingen eerder een bewonersbrief met onderstaande informatie.

Diverse werkzaamheden

Tijdens deze buitendienststelling voeren we verschillende werkzaamheden uit. Tussen station Heerlen en station Landgraaf voeren we bodemonderzoek uit om de staat van de bodem te bepalen in relatie tot de spoorwerkzaamheden die nodig zijn voor de spoorverdubbeling. We meten onder andere de draagkracht van de bodem en nemen bodemmonsters. In hetzelfde gebied verleggen we kabels en leidingen, om zo ruimte te maken voor het nieuw aan te leggen spoor. We verwachten dat omwonenden van deze werkzaamheden weinig hinder ervaren in de vorm van licht of geluid. Om de beide sporen in de nieuwe situatie van een bovenleiding te kunnen voorzien is het noodzakelijk om (nieuwe) fundaties langs het spoor te plaatsen tussen de Groene Boord in Heerlen en de Melchersstraat in Landgraaf. We gebruiken hiervoor kant-en-klare (prefab) betonblokken die we ingraven langs het spoor. We voeren deze betonblokken aan via het spoor. Direct omwonenden ervaren tijdens de buitendienststelling hinder in de vorm van machinaal graaf- en hijswerk. Op verschillende plekken staat beplanting dicht langs het spoor. Om een extra spoor aan te kunnen leggen, is het noodzakelijk deze beplanting te verwijderen. Tijdens de buitendienststelling halen we achter de tuinen van de woningen aan de Rector Meussenstraat in Landgraaf de beplanting op het spoortalud weg. Ook tussen de achtertuinen aan de Schaesbergerweg in Heerlen en het spoor verwijderen we groen, met name de Japanse Duizendknoop. Bewoners van deze straten ervaren hinder in de vorm van machinaal zaag- en graafwerk. We voeren het verwijderde groen af via inrijdlocaties naar het spoor, aan de Melchersstraat en aan de Glas mij-weg.

Afsluiting Euregioweg

We verwijderen de randelementen (delen van het viaduct) aan de noordzijde van het spoorviaduct over de Euregioweg. Om dit veilig uit te kunnen voeren, sluiten we de Euregioweg af tussen de splitsing met de Mijnspoorweg en de rotonde naar de Heerlenseweg/Schaesbergerweg. Het exacte tijdstip en datum van deze afsluiting en de omleidingsroute zijn nog niet bekend, omdat deze samenhangen met de afsluiting van de Melchersstraat en de voortgang van de werkzaamheden op die weg door de gemeente Landgraaf. U wordt ter plaatse omgeleid.

Werktijden en treinverkeer

We werken in deze periode tussen 07.00 en 19.00 uur aan de spoorverdubbeling. Gedurende het weekend rijden er zowel overdag als ’s nachts enkele werktreinen. Wilt u reizen met de trein? Van vrijdagnacht tot en met maandagochtend 05.00 uur rijden er minder of geen treinen. Kijk voor actuele reisinformatie op www.ns.nl / www.arriva.nl, of raadpleeg 9292 voor een reisadvies op maat, via www.9292.nl of telefonisch 0900 - 9292 (€0,90 per minuut).

6 september 2021 || Werkt u mee aan het tevredenheidsonderzoek?

We staan graag goed in contact met de omwonenden van het spoor en de locaties waar wij werkzaamheden uitvoeren. Tijdens de spoorverdubbeling doen we ons best iedereen zo goed mogelijk te informeren. Bent u een omwonende? Dan horen we graag uw mening over de communicatie, zodat we deze kunnen verbeteren. Heeft u ideeën of tips? Wat kunnen we beter doen? We horen het graag in onze online enquête. Als omwonende heeft u hier een brief over ontvangen met de URL en een persoonlijke code. U kunt de enquête invullen tot en met vrijdag 24 september 2021. Alvast bedankt voor uw hulp!

22 juli 2021 || Voorbereidende werkzaamheden gestart

Komende periode vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats voor de spoorverdubbeling. We richten de werkterreinen in en verwijderen groen. Ook verrichten we metingen, voeren we bodemonderzoeken uit en graven we proefsleuven. Omwonenden ontvingen onderstaande informatie eerder deze week per brief.

Onderzoeken

Als voorbereiding op de werkzaamheden voeren we op verschillende manieren onderzoek uit. We verrichten in de maanden juli, augustus en september metingen op verschillende locaties en graven proefsleuven om de exacte locatie van kabels en leidingen in de omgeving van het spoor te bepalen. Ook voeren we bodemonderzoek uit. We verwachten dat omwonenden van deze activiteiten weinig hinder ervaren.

Verwijderen van groen vanaf 26 juli 2021

We behouden het liefst zoveel mogelijk bomen en ander groen. Toch is het onvermijdelijk dat er groen verdwijnt voor de spoorverdubbeling. We gaan daar zorgvuldig mee om. Vanaf 26 juli 2021 kapt Van der Linden Groen in opdracht van Swietelsky bomen in de directe omgeving van het spoor. Deze werkzaamheden starten eind juli in Landgraaf, vanaf medio augustus kapt Van der Linden Groen in Heerlen de bomen langs het spoor. Dat doen we in samenwerking met een ecoloog, die controleert of er geen nesten in de bomen zitten. Als dat wel het geval is, blijven de bomen staan tot de nesten verlaten zijn. De gemeente Landgraaf heeft ons in 2020 een vergunning – en in juli 2021 aan aanvullende vergunning - verstrekt voor deze werkzaamheden. Bij de gemeente Heerlen is een kapmelding gedaan, in deze gemeente is geen vergunning nodig. Hoewel we een vergunning hebben aangevraagd en verkregen voor de kap van alle bomen in de nabijheid van de spoorverdubbeling, streven we ernaar zoveel mogelijk bomen te laten staan. Samen met een groenexpert van beide gemeenten bekijken we per boom of deze kan blijven staan.

Compensatie van groen

Bomen die we verwijderen voor de werkzaamheden, compenseren we op een andere locatie. Samen met de gemeenten Landgraaf en Heerlen en de verschillende stakeholdersoverleggen (bestaande uit onder andere bewoners) maken we een groenplan waarin we vastleggen hoe het terugplanten van groen eruitziet en op welke locatie dit plaatsvindt.

Hinder

Deze werkzaamheden voeren we overdag uit. Wij verwachten dat u mogelijk geluidhinder ondervindt van de kapwerkzaamheden. Op sommige locaties werken we met een hoogwerker. Hierdoor ontstaat mogelijk verkeershinder. We proberen dit uiteraard zoveel mogelijk te beperken. Gekapt groen wordt meteen versnipperd en afgevoerd.

Inrichten van de werkterreinen vanaf september

Begin september starten we met de inrichting van de werkterreinen. Er komen meerdere werkterreinen:

 • Heerlen: in het Glasmijpark
 • Landgraaf: aan de Euregioweg, de Melchersstraat en de Quaedvlieglaan

Op de werkterreinen plaatsen we bouwketen, daarnaast is er ruimte voor werkmaterieel en opslag van materiaal. We sluiten de werkterreinen af met bouwhekken, ook is er permanente camerabewaking.

Hinder

De aan- en afvoer van materialen en het benodigde werkmaterieel vindt overdag plaats via vastgestelde routes. Daarbij mijden we uw woonomgeving zoveel mogelijk. Dit is helaas niet op alle locaties mogelijk. Met name rond het werkterrein aan de Quaedvlieglaan in Landgraaf kan het inrichten van het werkterrein tot enige verkeershinder leiden.

Uitkijklocaties

Op het bouwterrein in het Glasmijpark in Heerlen en de Quaedvlieglaan in Landgraaf richten we een uitkijkpunt in. Vanaf deze uitkijkpunten heeft u zicht op de werkzaamheden vanaf een veilige locatie. De uitkijkpunten zijn naar verwachting vanaf eind september – volgens de actuele coronamaatregelen - toegankelijk.

15 juli 2021 || Bouwkundige vooropname

Binnenkort start de aanleg van de spoorverdubbeling. Vooruitlopend op de werkzaamheden voert bbci Frijwijk bouwkundige vooropnames uit. Omwonenden binnen een bepaalde afstand tot trilling gevende werkzaamheden komen in aanmerking voor een vooropname. Zij ontvingen hier eerder een brief over. De vooropnames vinden gefaseerd plaats in juli en augustus.

Wat is een bouwkundige vooropname?

Voordat een aannemer met werkzaamheden begint die trillingen kunnen veroorzaken, is het gebruikelijk de bouwkundige staat van huizen en gebouwen in de directe nabijheid van de werkzaamheden (binnen een bepaalde straal tot de werkzaamheden) vast te leggen. Dit gebeurt door het onafhankelijke bureau bbci Frijwijk. Dit bureau stelt per pand een bouwkundig opnamerapport op en legt daarin elk relevant gebrek vast in tekst en beeld (foto’s). Bbci Frijwijk doet dit zowel binnen als buiten. Hiermee is het mogelijk om bij eventuele schade achteraf te bepalen of deze door de werkzaamheden van de spoorverdubbeling is veroorzaakt.

1 juli 2021 || Meldt u aan voor de digitale nieuwsbrief

Wilt u automatisch het nieuws over de spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf in uw mailbox ontvangen? Meldt u zich dan aan voor onze digitale nieuwsbrief. Als u uw contactgegevens doorgeeft via svhl@swietelsky-rail.nl houden we u tijdens de bouwperiode op de hoogte van het project.

Op www.prorail.nl/spoorwerk kunt u zien wanneer ProRail, of aannemers in opdracht van ProRail, in uw buurt aan het spoor werkt. Ook kunt u een automatische e-mail ontvangen wanneer wij bij u in de buurt aan het werk gaan. Via mijnprorail.prorail.nl kunt u zich voor deze e-mailservice aanmelden.

Bewonersbrieven

Direct omwonenden informeren we regelmatig per brief over de werkzaamheden, planning, voortgang en eventuele hinder. U kunt alle brieven hieronder terugvinden en downloaden.

Contact

 • Ben je benieuwd naar een overzicht van alle spoorwerkzaamheden? Kijk dan hier: prorail.nl/spoorwerk.
  Wil je je aanmelden voor de automatische mail bij werkzaamheden? Dat kan hier: mijnprorail.prorail.nl.

 • Wil je de digitale nieuwsbrief ontvangen? Hierin lees je over de werkzaamheden, de voortgang, de geplande (verkeers-)hinder, de bijzondere momenten en de mensen achter het werk. Aanmelden kan hier: svhl@swietelsky-rail.nl.

 • Wil je mailcontact: svhl@swietelsky-rail.nl.

 • Wil je telefonisch contact: 06–82415308 (tijdens kantooruren, tijdens de buitendienststellingen 24/7).