Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter

Sponsoring

Sponsorbeleid

Swietelsky Rail Benelux neemt graag haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. We voelen ons betrokken bij onze omgeving en verbinden onze naam aan diverse initiatieven. Zo sponsoren wij de Roparun, waarvan de opbrengst gaat naar projecten die het leven van mensen met kanker, voor zover mogelijk, veraangenamen. 

Swietelsky Rail Benelux stelt als voorwaarde dat het te sponsoren doel een waardevolle bijdrage levert aan de samenleving. Daarnaast geldt:

  • Er dient duidelijk te worden aangegeven wat de te leveren prestatie is van beide partijen.
  • SWR sponsort geen individuen, maar uitsluitend organisaties, teams of evenementen.
  • SWR sponsort geen organisaties die op enige wijze discrimineren op grond van geloofsovertuiging, sekse of politieke overtuiging.
  • SWR sponsort geen politiek geëngageerde evenementen of organisaties.

Contact

Heb je vragen over het sponsorbeleid of een initiatief waar je het met ons over wilt hebben? Neem dan contact op met onze communicatieafdeling op communicatie@swietelsky-rail.nl.