Swietelsky AG

Onze aanpak

Duurzaam businessmodel

Binnen Swietelsky Rail Benelux willen we het milieu zo min mogelijk belasten door zo duurzaam mogelijk te ondernemen. Dit doen wij door blijvend te investeren in het vernieuwen van ons high-end machinepark. We opereren in een sector, waar van nature veel energie en grondstoffen worden verbruikt. We zoeken daarom constant naar manieren om onze processen te verduurzamen en groener te werken op projecten. Natuurbehoud, recycling en afvalbeheer zijn daarbij concrete onderwerpen. Daarnaast is de inzet van ons geavanceerde materieel een belangrijke stap naar een meer duurzame manier van spoorvernieuwing.

Onze ‘ombouwtrein’ RU800S versnelt het proces van spoorvernieuwing niet alleen, maar is ook minder belastend voor het milieu. Deze enkele trein maakt het gebruik van losse shovels en krollen overbodig. Voor de inzet van deze trein zijn ook minder mensen nodig op een project. Dat betekent weer minder vervoersbewegingen van en naar een werklocatie. Het bijkomende positieve effect op de veiligheid is dat minder mensen en bewegingen een kleinere kans op incidenten oplevert.

Maar daarmee zijn we er nog niet. Swietelsky zet de RU800S in heel Europa in, dus is een optimale planning – om de trein van project naar project te rijden – essentieel. Hoe optimaler die planning, hoe minder onnodige uitstoot de trein levert.

Van personeel tot zonnepanelen

Een andere belangrijke factor in ons constante streven naar verduurzaming is ons personeel. Wij maken ons personeel ervan bewust, onder andere met instructies, welke rol zij hierin hebben. Het uitzetten van een machine tijdens een korte pauze heeft vaak al veel effect. Net als de omstandigheden van een bouwterrein: of een machine door de modder moet rijden of over vlakke vloerplaten maakt een groot verschil in brandstofverbruik. 

De inzet van hybride stopmachines, aggregaten, lichtmasten en klein mechanisch gereedschap (KMG) zijn andere voorbeelden waarmee wij onze bedrijfsvoering verder verduurzamen. Ook zetten wij actief in op het vergroenen van ons wagenpark, bijvoorbeeld door de inzet van volledig elektrische en hybride auto’s. En we kijken bij de aanschaf van nieuwe vrachtauto’s naar de gewenste standaarden. Onze kantoren voorzien we van energiebesparende verlichting en zonnepanelen, waar mogelijk.

CO-footprint

Om een beeld te krijgen van het effect van onze inspanningen, presenteren we ieder half jaar de CO₂uitstootcijfers over de voorgaande periode. Daarbij maken we ook de vergelijking met eerdere jaren. Door de effectiviteit van onze inspanningen te controleren, kunnen we ervoor zorgen dat we in de toekomst nog duurzamer werken.

Swietelsky wil in 2020 ten opzichte van het referentiejaar 2016 2% van de CO₂-uitstoot reduceren. Dit percentage is gerelateerd aan de omzet, het aantal FTE's, gereden kilometers en draaiuren van de machines. Hiervoor levert Swietelsky Rail Benelux een actieve bijdrage aan diverse branche-initiatieven.

Duurzame inzetbaarheid

Als onderdeel van ons streven naar een steeds duurzamere bedrijfsvoering kent Swietelsky Rail Benelux ook een programma gericht op duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Zij zijn immers onze meest waardevolle succesfactor. Bij het nemen van beslissingen houden we rekening met de bekwaamheid, motivatie, gezondheid en veiligheid van al onze medewerkers. Met als doel dat iedereen in dienst bij Swietelsky Rail Benelux op een duurzame en gezonde manier bij ons werkt, zowel nu als in de toekomst. We kijken daarbij naar mentale en fysieke gezondheid en competenties. Als onderdeel van het duurzame inzetbaarheidsprogramma kennen we SWIET: Swietelsky, Welzijn, Inzetbaar, Energiek en Toekomst. Onder deze noemer organiseren we maandelijks (kleine) initiatieven gericht op de eigen duurzame inzetbaarheid.

Rutger den Drijver, Manager QHSE
"Verduurzaming is bij Swietelsky Rail Benelux een doorlopend proces, waaraan we allemaal -en dagelijks- een steentje bijdragen. We zetten innovatief materieel en duurzame machines in, hergebruiken materialen en grondstoffen, wekken zelf energie op met zonnepanelen én hebben ons wagenpark sterk vergroend. Ook duurzame inzetbaarheid is een belangrijk onderdeel van ons beleid. Om elkaar verantwoordelijk en scherp te houden, maken we de cijfers over onze Co2-uitstoot inzichtelijk en publiceren deze halfjaarlijks."

Rutger den Drijver, Manager QHSE

Contact